Tjenester

Verditakst

Det gjennomføres en befaring og oppmåling av boligen. Verditaksten beskriver også tekniske forhold ved boligen i noe grad, og angir utbedringsbehov dersom dette fremkommer, men uten at det skisseres grundigere undersøkelser som ved en tilstands- eller boligsalgsrapport. I verditaksten vurderes også boligens beliggenhet og øvrige faktorer som innvirker på verdisetting.

Forhåndstakst

Forhåndstakst betyr verdisetting av uferdige boliger eller utbygginger. Takstmann vil kunne beskrive en fremtidig verdi av boligen/eiendommen. Verdien vil basere seg på bestemte utbedringer og/eller oppføringer, som for eksempel bygging av et hus, ombygging, større renoveringsprosjekt, deling av tomt, seksjonering av bolig, tinglysing av avtaler, osv.

Uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet

I forbindelse med oppføring av nybygg og/eller ombygging av våtrom er det et krav at alle boliger skal kontrolleres gjennom uavhengig kontroll for godkjenning. Dette gjelder uavhengig av alderen på boligen.

Tilstandsrapport – bolig

En tilstandsrapport er en god investering. Det anbefales til alle som har tenkt å selge eller kjøpe seg en bolig! En takstmann benytter sin faglige kompetanse og en grundig sjekkliste for å vurdere boligens tekniske tilstand og vedlikehold på en grundig måte. Rapporten beskriver med utgangspunkt i byggeforskriften bestemte referansenivåer som avvik og normale forventninger om boligens tilstand etter elde/slitasje.

En god teknisk rapport kan forebygge misforståelser og konflikter. Det er derfor å anbefale både for selger eller kjøper og sikre seg en god dokumentasjon som konkretiserer boligens tilstand.

Skade- eller reklamasjonsrapport

En skade- og/eller reklamasjonsrapport samsvarer med en tilstandsrapport hvor takstmann vurderer de forhold som oppdragsgiver fremstiller. Det gjennomføres en teknisk befaring på stedet av boligen med utgangspunkt i byggeforskriften og referansenivåer for avvik og normale forventninger. Teknisk dokumentasjon legges også til grunn i vurderingen. Dersom det påvises negative avvik kan takstmann kostnadsberegne utbedringstiltak. Dette er en faglig og objektiv vurdering, og takstmann vurderer ikke juridiske forhold i saken.

Reklamasjonsrapporter bestilles også fra kunder eller advokat i saker hvor det er oppstått uenighet/tvist.

Skjønn

Benyttes ofte ved større skader/brannskader og i de tilfellene hvor det ikke finnes et fullstendig fysisk objekt å taksere, for eksempel etter en boligbrann.

Byggesak og prosjektledelse

I byggesaker bistår vi i forbindelse med byggesøknader, utarbeider tegninger og prosjektering. Takstmann vil bidra til å lede byggeprosessen frem til ferdig bygg i henhold til forskrift og lover. Vi bidrar rådgivende og kontrollerer hele byggeprosessen. I sluttfasen av prosjektet sammenfatter takstmann nødvendig dokumentasjon for å kunne søke om ferdigattest.

Økonomisk oppfølging av byggeprosjekter

Ved oppføring av privatboliger krever byggelånsbanken en uavhengig kontroll for å kunne foreta utbetalinger fra byggelånet forutsatt at boligens bygge- utførelse og verdi er samsvarende.

Andre tjenester

  • Rådgivning og oppfølging av bygg og vedlikehold
  • Termografering med varmesøkende kamera
  • Rådgivning og måling av radon
  • Hjelp i forbindelse med eiendomsskatt
  • Tilsyn av boliger og hytter
  • Tetthetsmåling/trykktesting av bygg for å avsløre eventuelle luftlekkasjer
  • Energimerking/rådgivning av boligbygg for ENOVA.
  • Bistand brannetterforskning.