Priser inkl. merverdiavgift

Verdivurdering (samme som e-takst).
kr 4.500,-
Verditakst bolig-/ leilighet. 8.500,-/6.000,-
Byggelånskontroll (inkl. forhåndstakst)  kr 22 000,- Pris kan variere etter størrelse, antall leiligheter og omfang. Ta kontakt for pristilbud
Uavhengig kontroll våtrom (2 stk) og lufttetthet. kr 11.000,-
Tilstandsrapport/takst etter NS3600. kr. 15.000,-
Skjematuravgift. kr 300,-
Kjøring bil pris pr km. kr 7,-
Skadeskjønn Pr. time kr 1.500,-
Reklamasjonstakst – innbotakst – skadeoppfølging – seksjonering – byggesøknad – kalkulasjon – annet Pr. time kr 1.500,-
Skadetakst- kundekontakt- besiktigelse og rapport (eks. kalkulasjon). Oppdraget kan også gjøres på In4mo. Fastpris kr 4.900,- Ta kontakt for mer info.
Det vil i tillegg til priser over komme tillegg for skjematuravgift, reise/kjøring, ekstra leiligheter, tilleggsbygg (uthus – garasje osv). Større boligbygg.