Priser inkl. merverdiavgift

Verdivurdering bolig-/leilighet
kr 4.200,-
Tilstandsrapport bolig/leilighet for salg  Fra kr 8.700,- Ta kontakt for pristilbud
Verditakst næringseiendom  Ta kontakt for pris
Trykktesting bolig/leilighet med rapport kr 4.500,-
Reklamasjonstakst – timesbasert kr 1.625,- pr time
Rapport og administrasjonskostnad – OBS tilkommer på alle oppdrag kr 250,-
Verditakst bolig/leilighet kr 8500/6500,-
Uavhengig kontroll våtrom/tetthet Fra 10.000,- Ta kontakt for pris
Skadetakst –  skjønn – seksjonering – kalkulasjon – byggesøknad – bistand ved brannundersøkelser – overtagelse av ny/brukt bolig og annet Timespris kr 1.625,-
OBS på alle oppdrag tilkommer det km bil kostnad
Forhåndstakst kr 5.800,-