Priser inkl merverdiavgift

Verdivurdering tilsvarende e-takst av bolig/leilighet
kr 5.500,-
Tilstandsrapport bolig 0-150 kvm – kr 16.700,-

150-200 kvm – kr 19.700,-

200-250 kvm – kr 23.700,-

Større boliger over 250 kvm – ta kontakt for pris

Tilstandsrapport av leiligheter i 4 mannsboliger og større boligblokker. 0-100 kvm – kr 13.000,-

over 100 kvm – kr 15.500,-

Oppmåling med identifisering av tilleggsbygg (gjelder ikke enkle boder skur ol.) ved tilstandsrapport på bolig kr 1000,-
Rapport og administrasjonskostnad –  tilkommer på alle typer oppdrag kr 300,-
Bilkostnad/kjøring – minstesats (innen 20 km fra kontorsted) og kr 10 ,- pr km etter 20 km. kr 250,-
Verditakst bolig/leilighet kr 9000/7000,-
Verditakst/tilstandsrapport næringseiendommer Ta kontakt for pris
Skadetakst –  naturskadetakst – skjønn – reklamasjon- seksjonering – kalkulasjon – byggesøknad – bistand ved brannundersøkelser – overtagelse av ny/brukt bolig og annet Ta kontakt for pris
Energirådgivning/vurdering, tetthetsmåling/termografering opp mot ENOVAS støttekriterier Ta kontakt for pris