Priser

Forhåndstakst
Ved nybygging og større renovering.
6.000,-
Uavhengig kontroll våtrom ( inkl. 2 våtrom ) 9.000,-
Byggesøknad- hustegninger
Fast pris, som settes med prosjektets omfang som grunnlag.
Avtales på forhånd
Bistand ved overtakelse av ny-/brukt bolig-leilighet
Pris avhenger av størrelse-omfang. Fast pris kan avtales på forhånd.
Fra 5.500,-
Tomtetakst Timebasert
Boligsalgsrapport
Utdypet teknisk salgsrapport.
13.000,-
Verditakst bolig-/leilighet
Forenklet salgsrapport.
8.000,-/6.000,-
Verdivurdering bolig-/leilighet
Gyldig for finansiering- lånerente tilbud og eiendomsskatt.
4.000,-
Byggekontroll ved nybygging av bolig-/leilighet
Pris avhenger av boligstørrelse og nødvendige befaringer.
Avtales på forhånd
Skade-/skjønn-/reklamasjon. Øvrige tjenester Timebasert
Det vil komme tillegg for reisetid- km bil- ekstra leiligheter og tilleggbygninger 

Priser er med merverdiavgift.