Priser inkl. merverdiavgift

Verdivurdering (tilsvarende e-takst).
kr 4.500,-
Verditakst bolig-/ leilighet. 8.500,-/6.000,-
Byggelånskontroll (inkl. forhåndstakst)  kr 22 000,- Pris kan variere etter størrelse, antall leiligheter og omfang. Ta kontakt for pristilbud
Uavhengig kontroll våtrom (2 stk) og lufttetthet. kr 11.000,-
Tilstandsrapport  kr. 15.000,- pris kan variere med bygningstype og størrelse.
Fagskjematuravgift til Norsk takst tilkommer på alle oppdrag. kr 400,-
Km bil kr 8,-
Skadeskjønn Pr. time kr 1.500,-
Reklamasjonstakst – innbotakst – skadeoppfølging – seksjonering – byggesøknad – kalkulasjon – annet Pr. time kr 1.500,-
Skadetakst- kundekontakt- besiktigelse og rapport (eks. kalkulasjon). Oppdraget kan også gjøres på In4mo. Fastpris kr 4.900,- Ta kontakt for mer info.
Det vil i tillegg til priser over komme  reise/kjøring, ekstra leiligheter, tilleggsbygg (uthus – garasje osv). Større boligbygg.