Priser inkl. merverdiavgift

Forhåndstakst
Ved nybygging og større renovering.
kr 6.000,-
Uavhengig kontroll Etter avtale
Byggesøknad- hustegninger.
Fast pris, som settes med prosjektets omfang som grunnlag.
Etter avtale
Bistand ved overtakelse av ny-/brukt bolig-leilighet
Pris avhenger av størrelse-omfang. Fast pris kan avtales på forhånd.
Fra kr 5.500,-
Tomtetakst Etter avtale
Boligsalgsrapport bolig-/leilighet.
Utdypet teknisk salgsrapport.
13.000,-/8000.-
Verditakst bolig-/leilighet
Forenklet salgsrapport.
8.000,-/6.000,-
Verdivurdering bolig-/leilighet
Samme som e-takst og gyldig for finansiering- lånerente tilbud og eiendomsskatt.
4.000,-
Byggekontroll ved nybygging av bolig-/leilighet
Pris avhenger av boligstørrelse og nødvendige befaringer.
Avtales på forhånd
Skadeoppdrag for forsikringsselskap   kr 1300,-
Det vil komme tillegg for transport, ekstra leiligheter i boligen og ekstra bygninger på eiendommen.