Priser inkl. merverdiavgift

Forhåndstakst
Ved nybygging og større renovering.
kr 6.000,-
Uavhengig kontroll- byggekontroll-overtakelse ved nybygging/ renovering Fast pris avtales på forhånd. Ta gjerne kontakt.
Seksjonering- Byggesøknad- Utarbeidelse av digitale hustegninger/ nye og eldre bygninger.  Fast pris avtales på forhånd. Ta gjerne kontakt.
Fagkyndig bistand på visning Fast pris, som settes med ønsket omfang som grunnlag. Fra kr. 2.500,-
Tomtetakst Etter avtale
Boligsalgsrapport bolig-/leilighet med takst.
Utdypet teknisk salgsrapport med verditakst.
13.000,-/8000.-
Verditakst bolig-/leilighet
Forenklet salgsrapport.
8.000,-/6.000,-
Verdivurdering bolig-/leilighet
Samme som e-takst og gyldig for finansiering- lånerente tilbud og eiendomsskatt.
4.000,-
Reklamasjonstakst-skadeoppfølging-kalkulasjon- annet Pr. time kr 1.300,-
Skadetakst- fastpris- kundekontakt- besiktigelse og rapport (eks. kalkulasjon). Oppdraget kan også gjøres på In4mo. kr 4.900,-
Det vil på overnevnte oppdragstyper komme tillegg for transport, ekstra leiligheter i boligen og ekstra bygninger på eiendommen.