Priser inkl. merverdiavgift

Verdivurdering (tilsvarende e-takst). Bolig-/leilighet
kr 4.000,-
Tetthetsmåling/trykktesting bolig Fra kr 4500. Ta kontakt.
Byggelånskontroll (inkl. forhåndstakst)  Etter avtale.
Uavhengig kontroll våtrom/tetthet Etter avtale
Tilstandsrapport bolig Fra kr. 15.000,- Varierer med boligareal og omfang. Ta kontakt.
Fagskjematuravgift tilkommer på alle oppdrag. kr 350,-
Km bil – fra kontorsted kr 28,-
Overtakelse ny/brukt bolig, bistand på visning Ta kontakt.
Skade/reklamasjonstakst –  skjønn, seksjonering – byggesøknad – kalkulasjon – bistand i brannundersøkelser og annet Fra 1.500,- Ta kontakt.
Tomtetakst Etter avtale.
Forhåndstakst Kr 5.200,-