Priser inkl. merverdiavgift

Verdivurdering (samme som e-takst).
kr 4.500,-
Verditakst bolig-/ leilighet. 8.500,-/6.000,-
Byggelånskontroll (inkl. forhåndstakst)  kr 22 000,- Pris kan variere etter størrelse, antall leiligheter og omfang. Ta kontakt for pristilbud
Uavhengig kontroll våtrom (2 stk) og lufttetthet. kr 11.000,-
Tilstandsrapport bolig-/leilighet med takst. 15.000,-/11000.- Priser kan variere etter bygningsstørrelse og antall leiligheter.
Skjematur kr 300,-
Kjøring bil – fastpris. kr 200,-
Skjønn Pr. time kr 1.500,-
Reklamasjonstakst – innbotakst – skadeoppfølging – seksjonering – byggesøknad – kalkulasjon – annet Pr. time kr 1.500,-
Skadetakst- kundekontakt- besiktigelse og rapport (eks. kalkulasjon). Oppdraget kan også gjøres på In4mo. Fastpris kr 4.900,- Ta kontakt for mer info. og utdypende pristilbud.
Det vil på priser over komme tillegg for skjematur, reise/kjøring, ekstra leiligheter og tilleggsbygg (uthus – garasje osv).