Priser inkl. merverdiavgift

Verdivurdering.
kr 3.800,-
Verditakst bolig-/ leilighet. 8.000,-/5.800,-
Byggelånskontroll (inkl. forhåndstakst) kr 18 500,-
Uavhengig kontroll våtrom (2 stk). kr 8.800,-
Tilstandsrapport bolig-/leilighet med takst. 13.000,-/8000.-
Skjematur kr 300,-
Reise/kjøring kr 25,- pr. km
Skjønn Pr. time kr 1.300,-
Reklamasjonstakst – innbotakst – skadeoppfølging – seksjonering – byggesøknad – kalkulasjon – annet Pr. time kr 1.300,-
Skadetakst- kundekontakt- besiktigelse og rapport (eks. kalkulasjon). Oppdraget kan også gjøres på In4mo. Fastpris kr 3.900,- Ta kontakt for mer info. og utdypende pristilbud.
Det vil på overnevnte takster komme tillegg for skjematur, reise/kjøring, ekstra leiligheter og tilleggsbygg (uthus – garasje osv).