Priser inkl merverdiavgift

Verdivurdering tilsvarende e-takst av bolig/leilighet
kr 5.500,-
Tilstandsrapport bolig 0-150 kvm – kr 16.700,-

150-200 kvm – kr 19.700,-

200-250 kvm – kr 23.700,-

Større boliger over 250 kvm – ta kontakt for pris

Tilstandsrapport av leiligheter i større boligblokker. 0-100 kvm – kr 13.000,-

over 100 kvm – kr 15.500,-

Oppmåling og identifisering av tilleggs-bygg ved tilstandsrapport på bolig kr 1000,- pr stk
Rapport og administrasjonskostnad –  tilkommer på alle typer oppdrag kr 350,-
Bilkostnad – minstesats (innen 10 km fra kontorsted) og kr 10 ,- pr km etter 20 km. kr 350,-
Verditakst bolig/leilighet kr 9000/7000,-
Verditakst/tilstandsrapport næringseiendommer Ta kontakt for pris
Skadetakst  – skjønn – reklamasjonstakst – seksjonering – kalkulasjon – byggesøknad – bistand ved brannundersøkelser – overtagelse av ny/brukt bolig og annet Kr 1875 pr time.

Eller eventuelt pris-avtales på forhånd.

Forhåndstakst Kr 7500,-
Energirådgivning/vurdering, tetthetsmåling/termografering opp mot ENOVAS støttekriterier Ta kontakt for fast pris