Priser inkl. merverdiavgift

Verdivurdering bolig-/leilighet
kr 4.500,-
Tilstandsrapport leilighet (0-80 m2) kr 8700,-
Tilstandsrapport bolig under 150 m2 kr 12.500,-
Tilstandsrapport bolig over 150 m2 kr 13.500,-
Tilstandsrapport bolig over 250 m2 kr 15.500,-
Skjematurkostnad – OBS tilkommer på alle oppdrag kr 250,-
Verditakst bolig/leilighet kr 8500/6500,-
Uavhengig kontroll våtrom/tetthet Etter avtale
Skade/reklamasjon –  skjønn, seksjonering – byggesøknad – kalkulasjon – bistand ved brannundersøkelser og annet Timespris kr 1.625,-
Transportpris OBS tilkommer på alle oppdrag kr 150,-
Forhåndstakst kr 5.800,-